Bestuurszaken

November 2023

 • Op onze oproep per email onder de leden hebben zicht maar liefst 5 nieuwe bestuursleden aangemeld. Daar zijn we heel blij mee en de komende tijd gaan we kijken hoe we de verschillende nieuwe mensen het beste in hun kracht kunnen laten komen in het bestuur. Zodat de nieuwe bestuursleden het leuk vinden en ze een aanwinst zijn voor de loopgroep
 • De oproep aan leden of er 3 mensen zijn die de opleiding tot trainer willen volgen is minder succesvol. De komende maand zullen we proberen een aantal gegadigden te vinden door ze persoonlijk te benaderen.

Oktober 2023

 • Janine de Jonge heeft te kennen gegeven te willen stoppen als bestuurslid van de loopgroep, nu telt het bestuur nog slechts 2 personen, Henry en Kor. Oproep gedaan via email voor nieuwe bestuursleden, met name een voorzitter. Er zijn al enkele aanbiedingen voor hulp binnengekomen. Wordt vervolgd.

Maart 2023

 • Tijdens de jaarvergadering hebben Jan Sorgdrager (voorzitter) en Margriet Brands afscheid genomen van het bestuur. Het bestuur bestaat nu nog uit 3 personen: Henry Feijen (secretaris), Kor Weender (penningmeester) en Janine de Jonge (lid)

Augustus 2021

 • Er is een aanpassing in het bestuur: Sandra Hake heeft afscheid genomen als penningmeester en Kor Weender volgt haar op per 10 augustus.

Juni 2021

 • Henry Feijen heeft als nieuw bestuurslid de taak van secretaris op zich genomen.
 • Er is nog steeds ruimte voor nieuwe bestuursleden, meld je aan als je hiervoor interesse hebt!

April 2021

In de bestuursvergadering van woensdag 21 april is het volgende aan de orde geweest:

 • De algemene ledenvergadering vindt online plaats op maandag 7 juni om 20:00 uur, de leden krijgen binnenkort een email waarin staat hoe zij zich aan kunnen melden.
 • Bestuurswisseling: Henk Stevens treedt af als secretaris en Janine de Jonge vervult zijn taken als interim secretaris tot aan de algemene ledenvergadering.
 • Martin Bruinsma heeft woensdagochtend afscheid genomen als trainer van Loopgroep Klazienaveen. Een hardnekkige blessure maakt dat hij geen training kan geven.
 • Na 11 mei is het waarschijnlijk mogelijk dat er weer meer kan qua trainingen. Grotere groepen trainen en ook buiten de baan (onder voorbehoud). Daarom gaan we nu door met trainingen geven in 3 groepjes van 4 op de baan met opgave vooraf.
 • Het is de bedoeling om na 11 mei op te starten met een Start Running Now. Dit wordt nog uitgewerkt en er volgt nog nader bericht op deze site en via email aan de leden.
 • De wandelgroep kan nog niet opstarten omdat je in het openbaar gebied met maximaal 2 mensen mag lopen. We gaan ervanuit dat ook dit na 11 mei weer kan opstarten.

Januari 2021

Op de bestuursvergadering van woensdag 20 januari is het volgende besloten:

 • De baanverlichting blijft aan op maandag en donderdagavond van 19 tot 20 uur, er is voldoende deelname. Mocht de animo te groot worden dan wordt overwogen om de baanverlichting nog een extra avond aan te doen.
 • De algemene ledenvergadering die gepland stond voor 1 maart gaat niet door. De leden worden op een andere manier geïnformeerd over 2020 en de plannen voor dit jaar.

December 2020

 • Op de bestuursvergadering van 9 december is in overleg met de trainers besloten om de baanverlichting tussen 19 en 20 uur aan te doen zodat lopers voor zichzelf kunnen trainen op de baan. Dit op maandag t/m donderdagavond. Na een week proefdraaien is besloten, omdat er weinig deelname was, om de baanverlichting alleen op maandag- en donderdagavond aan te doen.

Oktober 2020

 • Per 14 oktober worden alle trainingen van Loopgroep Klazienaveen stopgezet. De geplande SportBOXX Oosterbos CLUB run wordt afgelast. De hele en halve marathon van De Boks op 25 oktober jl. is wel doorgegaan. Uitslagen niet bekend. Er hebben wel enkele leden van Loopgroep Klazienaveen meegedaan.

September 2020

 • Er is eerder besloten om de Oosterbosrun dit jaar ivm Corona niet door te laten gaan. Wel vindt er een trainingsloop, uitsluitend voor leden, plaats op zondag 8 november. Deze trainingsloop krijgt de naam SportBOXX Oosterbos CLUB run. De leden zijn hierover geïnformeerd.
 • We doen weer mee met de RABO Clubsupport om wat extra onderhoud aan de hardloopbaan te kunnen doen.
 • Ook geven we de Loopgroep weer op voor de bevrijdingsvuurloop in 2021.
 • De jaarlijkse ledenvergadering vindt in 2021 plaats op 1 maart.
 • Er wordt binnen het bestuur een interne sponsorcommissie benoemd, die actief sponsoren gaat werven.

Juli 2020

 • Op donderdag 23 juli heeft het bestuur overleg gehad met de trainers coördinator en daar is onder andere besloten dat de trainingen niet op 10 augustus maar op 17 augustus weer starten. Dit in verband met de uitloop van de bouwvakantie. Verder zijn er een paar aanpassingen in de trainingen, deze worden nog nader medegedeeld in een separate email naar de leden.
 • De heuveltrainingen waar we nog over na zouden denken, gaan definitief niet door. Er zijn nog te weinig loopjes waar we voor kunnen trainen dit jaar. Wel komt er een andere clinic voor in de plaats, hierover later meer.

Juni 2020

Op dinsdag 30 juni is in een overleg tussen trainers, assistent-trainers en bestuur van Loopgroep Klazienaveen het volgende besloten:

 • De trainingen met de groepsgroottes van 15 personen blijft gehandhaafd tot de bouwvakantie, dat is nog maar 2 weken na deze week (week 28 en 29) en het bevalt op zich goed en bijna niemand wordt teleurgesteld. Je moet je dus voor week 28 en 29 nog opgeven voor de trainingen. In week 33 (maandag 17 augustus) starten de trainingen dan weer normaal en hoeft niemand zich meer op te geven. Wel vindt er wellicht een kleine wijziging in de trainingen plaats, hierover later meer.
 • De familiedag, die gepland stond voor 29 augustus, gaat definitief niet door. Voor volgend jaar willen we een andersoortig evenement organiseren, ook hierover later meer.
 • De Start Running Now clinics die gepland staat voor september, gaat door. Hiervoor zal een reclamecampagne opgezet worden.
 • We willen proberen dit najaar ook nog een heuveltraining te organiseren.
 • Op woensdag 10 juni is na overleg maandag 8 juni tussen organisatie comité en bestuur besloten om de Bargerveentrailrun niet door te laten gaan dit jaar. Er zijn nog teveel onzekerheden aangaande maatregelen en omstandigheden met betrekking tot het Covid-19. We kunnen met name bij de start en terugkomst lopers de 1,5 meter afstand niet garanderen en zijn daarvoor wel verantwoordelijk. De 4 mensen die ingeschreven hadden krijgen hun inschrijfgeld terug. Volgend jaar hopen we dit mooie evenement wel weer te kunnen organiseren.
 • Op woensdag 10 juni is in samenspraak tussen trainers en bestuur besloten om de trainingen uit te breiden van 10 naar 15 lopers per groep. Wel is afgesproken dat de trainers en hulptrainers voorafgaand aan de training nogmaals duidelijk maken dat met zich gedurende de gehele training aan de 1,5 meter regels en het Corona protocol moet houden. Bij overtreding wordt de overtreder van de training gestuurd! Als er meerdere mensen zijn die zich niet aan de regels houden wordt de gehele training stilgelegd. Het bestuur van loopgroep Klazienaveen ondersteunt de trainers in deze. Er zijn al boetes uitgedeeld aan sportverenigingen en die liegen er niet om. Hopelijk houdt iedereen zich aan de regels en kunnen we fijn met elkaar trainen. Maandag 15 juni wordt er voor het eerst met 15 lopers per groep getraind. Veel succes en plezier.

Maart 2020

 • Op 28 maart is in overleg met Rapid Wheels besloten dat de loopbaan en crossbaan vanaf heden gesloten zijn. Het is verboden de baan te betreden. Een en ander natuurlijk in verband met de beheersing van het Corona virus. Er bleken regelmatig fietsers van de baan gebruik te maken.
 • Het bestuur van Loopgroep Klazienaveen volgt inzake de Corona crisis de richtlijnen van de Atletiekunie en deze volgt de aanwijzingen van de overheid en RIVM. Alle activiteiten van Loopgroep Klazienaveen liggen nu in ieder geval tot 1 juni 2020 stil. Zodra er nieuwe informatie komt zullen we daar naar handelen en jullie bericht geven.

Februari 2020

Naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur samen met de leden besloten het komende jaar met de volgende zaken aan de slag te gaan:

 • De clinics worden dit jaar anders ingevuld. Start Running Now clinics blijft ongewijzigd en de clinics voor 10 kilometer en halve marathon worden alleen voor leden eens per maand georganiseerd.
 • Er wordt een vast halve marathon parcours in en rond Klazienaveen uitgezet.
 • De wandelgroep gaat deel uitmaken van Loopgroep Klazienaveen.
 • Meer sponsoren werven door middel van een sponsorplan.
 • Meer aandacht voor trainingslopen in de regio ter voorbereiding op hardloopevenementen.
 • Loopgroep Klazienaveen doet dit jaar ook weer mee aan de Bevrijdingsvuurestafette van 4 op 5 mei.

Januari 2020

Algemene Ledenvergadering vindt plaats op maandagavond 3 februari om 19:30 uur in MFC Noorderbreedte aan de Meteoor 3 in Klazienaveen (zaal open om 19:00 uur).

November 2019

Wilma de Vries heeft besloten om terug te treden als bestuurslid en Henk Keuter stopt per 3 februari 2020. Op de Algemene Ledenvergadering zal het bestuur voorstellen om Kor Weender en Janine de Jonge te benoemen als nieuwe bestuursleden. Kor neemt de coördinatie van het baanonderhoud op zich en gaat ook de website onderhouden en Janine neemt de taken van Wilma over.
Het bestuur kijkt nog of er nog één of twee leden aan het bestuur toegevoegd moeten worden, zodat de verschillende taken beter gedeeld worden.”